خدمات ما

طیف کاملی از خدمات پس از فروش
وقتی کالایی به مشتری تحویل نمی شود به معنای پایان خدمات ما نیست ، این یک آغاز جدید است. 
Qiangzhong Machinery خدمات جامع خدمات پس از فروش را به مشتریان ارائه می دهد و یک سیستم ردیابی کامل ایجاد می کند تا اطمینان حاصل شود که محصولات ما همیشه در عملکرد بهینه هستند.

قابلیت ردیابی مواد اجزای مخزن
سیستم مدیریت کیفیت مکانیکی اجزا این اطمینان را می دهد که مواد اولیه مورد استفاده و منبع گواهینامه های آنها قابل ردیابی است. این اسناد ردیابی را می توان به مشتری ارائه داد و به مشتری کمک می کند تا سازگاری مواد قطعه را بررسی کند.